מהי בנייה ירוקה???

בנייה ירוקה, המכונה גם בנייה אקולוגית היא למעשה בנייה חכמה.

מה זאת אומרת חכמה???

חכמה, כלומר תכנון מוקדם ונכון של המבנה. בעצם אנו נעזר במשאבי הטבע בכדי למזער את השימוש באנרגיה, מים, וכן נמנע ככל האפשר משימוש בחומרים לא טבעיים.

למה לעבור לבנייה חכמה???

במעבר לבנייה ירוקה אנו נחסוך באנרגיה ומים וכן נתרום לסביבה האקולוגית בה אנו חיים כיום.

מבנים מהווים כיום מרכיב מרכזי בפליטות המזהמים לאוויר ואחראים יותר מכל גורם בודד אחר לצריכה העולמית של משאי הטבע והאנרגיה.

· 30%-50% מהאנרגיה ומהצריכה העולמית של חומרי גלם

· מעל 30% מהכריתה העולמית של היערות

· כ-20% מהצריכה העולמית של מי השתייה

במעבר לבנייה ירוקה אפשר להגיע לחסכון משמעותי בצריכת בשאבי הטבע והאנרגיה, בעלויות הטיפול בפסולת ובפליטות המזהמים לאוויר:


· חסכון של 30%50% בצריכה המים

· חסכון של 30% בצריכת אנרגיה

· הפחתה של כ-35% בפליטת הפחמן לאוויר

 

האם השקעה בבניה ירוקה היא כדאית???

בנייה ירוקה עשויה לייקר את עלות הבניה בסדרי גודל מוערכים כ-5% מעלות הבנייה. עלות זו תלויה כמובן באופי וסוג המבנה והיקף האמצעים המוטמעים, ועשויה להיות גם נמוכה בהרבה.

 

אך בנייה ירוקה כשלעצמה היא השקעה כדאית הנובעת מהחיסכון ארוך הטווח. החיסכון באנרגיה, מים  ומשאבים אחרים.

במסמך שנערך באוגוסט 2008 עבור המשרד להגנת הסביבה ומינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר, נמצא כי השקעה במכלול אמצעים של בנייה ירוקה מחזירה את עצמה תוך פרקי זמן של שנה וחצי עד שנתיים. עם שיעור תשואה של 60%.

מבחינת המאקרו

הקטנת הנטל על משק המים ומערכת החשמל והתועלות החיצוניות של הפחתת זיהום אויר ופליטת גזי חממה מוערכים באומדן של מיליארדי דולרים. 
 
 
Make a Free Website with Yola.